Àrees de treball

El nostre despatx d'advocats té una dilatada experiència en diverses arees del Dret, integrat per un equip especialitzat, podem proporcionar una amplia gama de solucions legals als problemes plantejats.


Les nostres especialitats són:

 

Dret de Família

Oferim assessorament en tot tipus de conflictes familiars: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, parelles de fet, capitulacions matrimonials, guàrdies i custòdies, modificació de mesures, impagaments de pensions, entre d'altres.

Alhora, resolem també quants problemes puguin sorgir al llarg de la vida d'una persona, com ara incapacitats, filiacions, discrepàncies pel que fa a la pensió de viduïtat o per malaltia.


 
 

Dret Civil

Oferim assessorament a persones físiques i jurídiques per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de les nombroses situacions que són regulades pel Dret Civil, com poden ser:
• Reclamacions d'impagaments. Gestió de deute.
• Estudi i redacció de tot tipus de contracte com ara compravenda, arrendament, arres...
• Desnonaments.
• Qüestions relacionades amb la comunitat de propietaris.
• Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
• Reclamació per responsabilitat de danys.


Dret Hereditari

Pel que fa a les successions, és a dir, en temes d'herències, oferim els nostres serveis des de l'obertura de l'herència, amb testament o sense, realitzant tots els tràmits necessaris fins a la plena acceptació de l'herència. 

Ens encarreguem de liquidar i presentar tots els impostos que implica una herència, Impost de Successions i Plusvàlues així com de la posterior inscripció al Registre de la Propietat dels béns adquirits.
El nostre equip té una elevada experiència gràcies a la tramitació de nombrosos expedients en l'àmbit del dret successori.


Dret Mercantil

 

Oferim assessorament a tot tipus d'empreses independentment de quina sigui la seva dimensió i prospecció empresarial.
El nostre equip cobreix totes les necessitats que sorgeixen en el dia a dia de tota activitat empresarial vetllant pels seus interessos econòmics i empresarials. 

Així podem gestionar tot tipus de contractació mercantil i resoldre totes les qüestions de Dret Societari puguin originar-se durant l'existència de l'empresa.


 

Dret Laboral

El nostre despatx també està integrat per especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social que poden gestionar i assessorar tant a empreses com a treballadors en tot el referent a la vida laboral.
Assessorem pel que fa a contractació laboral, acomiadaments i modificacions de les condicions de treball, així com també representació i defensa en tot tipus de procediments judicial.


Solucionem qualsevol tipus de conflicte. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i plantejar-nos el seu problema.